Larreaundi

 

Irungo hiriak hogeigarren mendearen erdialdean izan zuen hazkunde demografiko handiari erantzunez, auzo berriak urbanizatu eta eraiki ziren; tartean, Larreaundi auzoa. 1953an, lursailen jabeak, Martín de Larreaundik, bizitegi-multzo baterako proiektua enkargatu zion José Antonio Ponte arkitektoari.

Irunen jaioa 1903an. Irungo San Martzial ikastetxean ikasi ostean, Madrilgo Arkitektura eskolan eman zuen izena, 1929an eskuratzeko arkitekto titulua. Jaioterrira itzuli eta bertan egin zituen bere lehenengo lanak. Horietako batzuk Luis Valletekin batera. Aipa dezagun lehenengo lan horien artean Irungo Casino elkartearen egoitza, Valletekin batera egindakoa (1930). Pontek egin zuen, ere bai, eta La Palmera lantegia (1938).

Multzoa bereziki originala da hiri-espazioei dagokienez, zaindu baitzuen espazio publikoen eta erdi-pribatuen arteko harremana. Merkataritza eta zerbitzuetarako beheko solairu baten gainean 6 etxebizitza-bloke bikoitz ditu, bizilagunetzako plazatxo txiki goratuekin; handik sartzen da etxebizitzetara.

 

En respuesta al gran crecimiento demográfico que experimentó la ciudad de Irun a mediados del siglo veinte, fueron urbanizados y edificados nuevos barrios, como es el caso de Larreaundi. En 1953, el propietario de los terrenos, Martín de Larreaundi, encargaba al arquitecto José Antonio Ponte el proyecto para un conjunto residencial.

Nacido en Irun en 1903. Tras estudiar en el colegio San Marcial de Irun, se inscribió en la Escuela de Arquitectura de Madrid para obtener el título de arquitecto en 1929. Volvió a su pueblo natal, donde realizó sus primeros trabajos. Algunos de ellos junto a Luis Vallet. Entre estas primeras obras destacamos la sede del Casino de Irún, junto a Vallet (1930), y la fábrica de La Palmera (1938).

El conjunto, especialmente original en lo relativo a los espacios urbanos, y que cuidó la relación entre espacios públicos y semi-privados, se compone de 6 bloques dobles de viviendas sobre una planta baja destinada al comercio y servicios, pequeñas plazoletas elevadas reservadasa los vecinos, desde las que se accede a los apartamentos.

 

Datos extraídos de Coulot, M.; Mesuret, G. (1998): Hendaye, Irún, Fontarabie. Paris: Institut Français d’Architecture, 125-126
Fernández Altuna, José Javier (2023): Ponte Picavea, Jose Antonio. Auñamendi Entziklopedia [on line], 2023. [Kontsulta data: 2023ko Otsailaren 08a]. Eskuragarri hemen